รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ใช้ง่าย ปลอดภัย

ข้อแนะนำก่อนการซื้อ

ข้อแนะนำก่อนการซื้อ iMOVE

เนื่องจากอุปกรณ์รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
ในหลากหลายสถานการณ์ ลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบการทำงานและ ข้อจำกัดในการใช้งานของรถเข็น
iMOVE เงือนไขของสถานที่ๆไม่สามารถใช้งานรถเข็น iMOVE ได้ และเงื่อนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่
อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานรถเข็น iMOVE ได้

ข้อจำกัดนั้นต่างๆมีดังนี้

 

1. สถานที่ที่ใช้งาน

1.1 ความสูงของเตียง หรือ โซฟา ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 43 เซนต์ และ ไม่สูงกว่า 60 เซนต์
เนื่องจากเป็นระดับความสูงที่รถเข็น iMOVE สามารถปรับได้ และที่ฐานเตียงหรือโซฟาจะต้อง
มีช่องว่างที่มีความสูงอย่างน้อย 12 เซนต์ เพื่อให้รถเข็น iMOVE สามารถเข็นเข้าไปได้

 

1.2 เนื่องจากความสูงของรถเข็น iMOVE จะไม่สามารถปรับขึ้นลงได้เมื่อมีผู้ป่วยนั่งบนที่นั่งแล้ว ท่านจึงต้องวัดความสูงของสถานที่ที่ท่านต้องการย้ายผู้ป่วยไป เช่นเก้าอี้หรือโซฟา ควรมีความสูงเท่ากับหรือต่ำกว่ากับความสูงของเตียงเล็กน้อย และในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการย้ายผู้ป่วยไปขับถ่ายโดยเข็นคล่อมชักโครก ท่านจึงต้องมั่นใจว่าความสูงของชักโครกนั้นต่ำกว่าความสูงของที่นั่งของรถเข็น iMOVE พอสมควร และพื้นที่ในห้องน้ำไม่ควรแคบเกินไป หรือไม่มีอะไรขวางบริเวณชักโครก ท่านจึงสามารถใช้รถเข็น iMOVE ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด

 

1.3 พื้นผิวของเตียง หรือ โซฟา ที่ต้องการใช้รถเข็น iMOVE ยกผู้ป่วย ต้องมีความเรียบพอสมควร ไม่ยวบหรือเป็นแอ่ง หากที่นั่งหรือที่นอนเป็นแอ่งแนะนำว่าควรใช้เบาะเสริมรองนั่ง ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้กับทางบริษัท

 

1.4 ต้องมีที่ว่างบริเวณด้านซ้าย และด้านขวาของที่นั่งอย่างน้อยข้างละ 40 เซนต์ เพื่อให้รถเข็น iMOVE เปิดและปิดเวลาที่จะยกตัวผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปที่รถเข็นวีลแชร์ รถเข็นวีลแชร์นั้นก็จะต้องสามารถยกพนักวางแขนทั้งสองข้างหลบได้ และไม่มีล้อหลังขนาดใหญ่เกินไปจนกลายเป็นที่กั้นด้านซ้ายและขวาของที่นั่ง จึงจะสามารถใช้รถเข็น iMove ย้ายผู้ป่วยไปได้

 

1.5 พื้นที่ที่เข็นรถเข็น iMOVE ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ หรือหากมีทางต่างระดับ ทางต่างระดับนั้นก็ไม่ควรสูงเกิน 5 เซนต์ หากมีสิ่งกีดขวางหรือทางต่างระดับสูงกว่า 5 เซนติเมตร ท่านควรใช้อุปกรณ์ทางลาด วางเพื่อที่จะสามารถเข็นรถเข็น iMOVE ผ่านไปได้

 

 

2. สุขภาพของผู้ป่วย

 

2.1 หลังจากที่ผู้ดูแลพยุงตัวผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งแล้ว ผู้ป่วยควรจะสามารถทรงตัวนั่งได้เอง เนื่องจากการใช้งานรถเข็น iMOVE นั้นจะต้องโยกตัวผู้ป่วยไปทางซ้ายและด้านขวาเล็กน้อยเพื่อให้ที่นั่งของรถเข็น iMOVE เข้าไปที่ตำแหน่งที่จะรับน้ำหนักคือที่บริเวณใต้ก้นของผู้ป่วย
ตอนนั้นผู้ป่วยต้องทรงตัวเองได้บ้าง หากทรงตัวไม่ได้เลยก็แนะนำว่าจะต้องมีผู้ดูแลอีกท่านหนึ่งช่วยประคองตัวผู้ป่วย

 

2.2 ผู้ป่วยควรจะสามารถจับที่ด้ามจับประคองตัวที่รถเข็นได้ เพื่อช่วยไม่ให้ผู้ป่วยเซไปด้านใดด้านนึง
หากผู้ป่วยไม่มีแรงแนะนำว่าควรใช้สายรัดพยุงตัวขณะใช้งาน

 

2.3 ผู้ป่วยที่อ้วนหรือตัวใหญ่ เราแนะนำว่าควรวัดที่นั่งที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ประจำว่ามีขนาดใกล้เคียงกับที่นั่งของรถเข็น iMOVE
หรือไม่ ความกว้างของที่นั่งรถเข็น iMOVE อยู่ที่ 49 เซนต์และระยะห่างของที่วางแขนทั้ง 2 ข้างของรถเข็น iMOVE นั้นอยู่ที่ 41 เซนต์ ถ้าความกว้างของเก้าอี้ที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ประจำใกล้เคียงกันก็สามารถใช้งานได้

 

2.4 ผู้ป่วยจะต้องไม่มีอาการเกร็งตัว หรือฝืนตัว เวลาที่ถูกทำการเคลื่อนย้าย

 

2.5 ผู้ป่วยควรมีสรีระที่สามารถนั่งบนเก้าอี้รถเข็นได้ เช่นสามารถงอขาเพื่อที่จะวางขาบนแป้นวางเท้าของรถเข็นได้เป็นต้น

**กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆในการใช้งานก่อนสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทไม่ได้รับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้นนี้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้ไม่พอใจในการใช้งานของรถเข็น iMOVE

 

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ข้อแนะนำก่อนการซื้อ iLIFT

เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
ในหลากหลายสถานการณ์ ลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบการทำงาน ข้อจำกัดในการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
iLIFT รวมถึงเงือนไขของสถานที่ๆไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT ได้ และ เงื่อนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วย
ที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT ได้

ข้อจำกัดนั้นต่างๆมีดังนี้

 

1. สถานที่ที่ใช้งาน

1.1 ความสูงของเตียง หรือ โซฟา ต้องมีความสูงไม่สูงกว่า 75 เนื่องจากเป็นระดับความสูงที่อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT สามารถปรับยกผู้ป่วยขึ้นได้สูงสุด และที่ฐานเตียงหรือโซฟาจะต้องมีช่องว่างที่มีความสูงอย่างน้อย 13 เซนต์ เพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT สามารถเข็นเข้าไปได้
1.2 พื้นที่ที่ใช้เข็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลาดเอียง ไม่ขรุขระ หรือมีสิ่งกีดขวางสูงกว่า 2 เซนต์

 

 

2. สุขภาพของผู้ป่วย

2.1 ผู้ป่วยควรจะสามารถนั่งทรงตัวเองตรงๆได้ เนื่องจากตอนที่จะปรับความสูงของที่นั่งเพื่อยกตัวผู้ป่วยนั้น ผู้ดูแลจะต้องใช้มือ 2 ข้างหมุนที่ด้ามจับสำหรับหมุน ณ.ตอนนั้นผู้ป่วยต้องทรงตัวเองได้ไม่ล้มไปด้านหน้าหรือหงายไปด้านหลังโดยที่ผู้ดูแลไม่ได้จับหรือประคอง

 

2.2 ผู้ป่วยต้องสามารถจับที่ด้ามจับที่ตัวอุปกรณ์ iLIFT เพื่อช่วยไม่ใช้ผู้ป่วยเซไปด้านใดด้านนึง

 

2.3 ผู้ป่วยไม่อ้วนหรือมีเอวและสะโพกใหญ่เกินไป ขนาดของที่นั่งกว้าง 40ซม. ลึก 42ซม.

 

2.4 ผู้ป่วยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 100กก.

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์ IMOVE

นวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายขึ้น

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เอนกประสงค์ iMOVE อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE อเนกประสงค์ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำ นั่งถ่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนชรา หรือ คนพิการ นวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการยกตัวผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์ IMOVE

นวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นเรื่องง่ายขึ้น

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เอนกประสงค์ iMOVE อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE อเนกประสงค์ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำ นั่งถ่าย เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนชรา หรือ คนพิการ นวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการยกตัวผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์ imove

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เอนกประสงค์ iMOVE อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

นวัตกรรม รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ช่วยการดูแลผู้ป่วยเป็น
เรื่องง่ายขึ้น

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE อเนกประสงค์ ใช้เป็น รถเข็นยกตัว เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รถเข็นอาบน้ำ เก้าอี้นั่งถ่าย อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ คนชรา คนพิการ ช่วยผ่อนแรงให้ผู้ดูแล

ราคา : 12,900.00฿
โปรโมชั่น : ชำระเงินสดหรือโอน รับส่วนลดเพิ่มเหลือ empty บ.

วิดีโอสาธิตการใช้งานรถเข็น iMOVE

วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน iMOVE

iMOVEเพื่อคนที่คุณห่วงใย

เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ง่ายดาย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลยิ่งขึ้น
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์

ของแท้ จดสิทธิบัตร

ถอดประกอบได้ง่าย

แข็งแรง
รับน้ำหนักได้ 120 กก.

โครงสร้างกัลวาไนซ์ ป้องกันสนิม

น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

ใช้งานได้หลากหลาย

แนะนำอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE

 • 1. พนักพิงและ ที่วางแขน

 • 2. ที่นั่งพลาสติก ABS

 • 3. โครงสร้างเหล็กคาร์บอนชุบ วัสดุเคลือบผิวกันสนิม

รถยกผู้ป่วยติดเตียง
 • 4. ด้ามจับสำหรับผู้ดูแล

 • 5. ด้ามจับสำหรับผู้ป่วยประคองตัว

 • 6. สลักปรับระดับความสูงที่นั่ง 10 ระดับ 43 - 60 ซ.ม.

 • 7. ที่วางเท้าพับขึ้นลงได้

8. ล้อหลังขนาด 3 นิ้ว PU Mute Casters

9. ล้อหน้าขนาด 5 นิ้ว PU Mute Casters

 • 1. พนักพิงและ ที่วางแขน

 • 2. ที่นั่งพลาสติก ABS

 • 3. โครงสร้างเหล็กคาร์บอนชุบ วัสดุเคลือบผิวกันสนิม

 • 4. ด้ามจับสำหรับผู้ดูแล

 • 5. ด้ามจับสำหรับผู้ป่วยประคองตัว

 • 6. สลักปรับระดับความสูงที่นั่ง 10 ระดับ 43 - 60 ซ.ม.

 • 7. ที่วางเท้าพับขึ้นลงได้

 • 8. ล้อหลังขนาด 3 นิ้ว PU Mute Casters

 • 9. ล้อหน้าขนาด 5 นิ้ว PU Mute Casters

 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE
 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE
 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE
 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ภาพแสดงขนาด

ขนาดของรถเข็นโดยละเอียด

 • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
  • A

   ความสูงจากรูบนสุด 109 ซ.ม. และจากรูล่างสุด 89 ซ.ม.

  • B

   ความกว้างของฐานล้อ 54 ซ.ม.

  • C

   ความยาวของฐานล้อ 59 ซ.ม.

  • D

   ความยาวตอนกางออกกว้างสุด 135 ซ.ม.

  • E

   ความสูงของพนักหลัง 37 ซ.ม.

  • F

   ความลึกของที่นั่ง 41.5 ซ.ม.

  • G

   ความสูงของที่นั่ง 60 ซ.ม. (รูบนสุด) 43 ซ.ม. (รูล่างสุด)

  • H

   ความสูงของฐานล้อหลัง 11.5 ซ.ม.

  • I

   ความกว้างของที่นั่ง 49 ซ.ม.

  • J

   ความยาว 41 ซ.ม.

  • K

   ความกว้าง 41.1 ซ.ม.

  • L

   ความกว้างด้านใน 37 ซ.ม.

  รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
  รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์ imove

อเนกประสงค์

คุณสมบัติอเนกประสงค์

เครื่องยกผู้ป่วยติดเตียง

Lift and Transfer Chair

ใช้เป็นรถเข็นยกและเคลื่อนย้าย สามารถใช้ยกตัว และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ในการดูแลผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน เช่น ย้ายจากเตียงไปที่ห้องน้ำ

เครื่องยกผู้ป่วยติดเตียง

Indoor wheelchair

ใช้เป็นรถเข็นใช้ในบ้าน สามารถใช้แทนรถวีลแชร์ใช้ในบ้านหรือบริเวณบ้านได้มีเบาะรองนั่งเสริม นั่งนุ่มสบาย

เครื่องยกผู้ป่วยติดเตียง

Bath / Commode Chair

ใช้เป็นรถเข็นอาบน้ำ และนั่งถ่ายสามารถเข็นเข้าห้องน้ำ อาบน้ำได้และใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย หรือใช้ขับถ่ายโดยใช้คล่อมชักโครกได้

 • รถยกผู้ป่วยติดเดียง

  Lift and Transfer Chair

  ใช้เป็นรถเข็นยกและเคลื่อนย้าย สามารถใช้ยกตัว และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ในการดูแลผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน เช่น ย้ายจากเตียงไปที่ห้องน้ำ

 • รถยกผู้ป่วยติดเดียง

  Indoor wheelchair

  ใช้เป็นรถเข็นใช้ในบ้าน สามารถใช้แทนรถวีลแชร์ใช้ในบ้านหรือบริเวณบ้านได้มีเบาะรองนั่งเสริม นั่งนุ่มสบาย

 • รถยกผู้ป่วยติดเดียง

  Bath / Commode Chair

  ใช้เป็นรถเข็นอาบน้ำ และนั่งถ่ายสามารถเข็นเข้าห้องน้ำ อาบน้ำได้และใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย หรือใช้ขับถ่ายโดยใช้คล่อมชักโครกได้

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
อเนกประสงค์ iMOVE

ตารางแสดง
รายละเอียด

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE อเนกประสงค์ ใช้เป็น
รถเข็นยกตัว เคลื่อนย้าย อาบน้ำ นั่งถ่าย สำหรับผู้ป่วย
หรือผู้สูงอายุ

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ของแถมรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไอ มูฟ โมเดล 1

สี :

น้ำหนัก : 18 กิโลกรัม

ความสูงปรับได้ : 10 ระดับ ( 43 ซ.ม. – 60 ซ.ม.)

ขนาด : กว้าง 54 * ยาว 59 * สูง 89-109 ( ซ.ม. )

ความสูงของที่นั่งจากพื้น : 47 ซ.ม.

ระบบเบรก : เบรกเท้าทั้ง 4 ล้อ

รับน้ำหนักได้ : 120 กิโลกรัม

ของแถม : เบาะรองนั่ง และ สายคาดพยุงตัว

รับประกัน : โครงสร้าง 2 ปี

ราคา : 12,900.00฿
โปรโมชั่น : ชำระเงินสดหรือโอน รับส่วนลดเพิ่มเหลือ empty บ.

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลากหลายรุ่น เลือกใช้ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT Model 2

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปได้ทุกที่ในบ้าน และ ย้ายผู้ป่วยไปบนรถได้

31,500.00฿

หยิบใส่ตะกร้า หน้าสินค้า
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE MODEL 2

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน

17,900.00฿20,900.00฿

หยิบใส่ตะกร้า หน้าสินค้า

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง MOBILE BED

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปอาบน้ำขับถ่าย และอื่นๆ เหมาะกับผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อย หรือ ติดเตียง

42,900.00฿

หยิบใส่ตะกร้า หน้าสินค้า

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย iLIFT Model 1

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปได้ทุกที่ในบ้าน และ ย้ายผู้ป่วยไปบนรถได้

16,900.00฿

หยิบใส่ตะกร้า หน้าสินค้า
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE MODEL 1

ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน

12,900.00฿

หยิบใส่ตะกร้า หน้าสินค้า

HUMAN DESIGN

แนวคิด การออกแบบ ความสร้างสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยอย่างแท้จริง

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์

ทำไมต้องเรา

รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อเนกประสงค์
เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย
เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย

มาตราฐานของผู้ผลิตซึ่งยอมรับกันทั่วโลก

Manufacturer Standard Certification;
ISO Certificate No. 47286,
FDA Registration Number 3015930931 / Listing Number D359217 Owner/ Operator Number 10061413,
CE CERTIFICATE NO.: I/ISETC.001020190806

กดแชร์ให้ คนที่คุณห่วงใย

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย