ข้อแนะนำในการใช้งาน - รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยกตัวผู้ป่วย อาบน้ำนั่งถ่าย อเนกประสงค์ iMOVE

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1.ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

 

2.ควรล็อครถทุกครั้งก่อนที่จะทำการเคลื่อนตัวผู้ป่วยขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนยกขึ้น หรือตอนปล่อยผู้ป่วยลง
และตอนขับถ่ายควรล็อคทั้ง 4 ล้อ เพื่อป้องกันรถไหล

 

3.ควรล็อคที่นั่งด้วยอุปกรณ์ล็อค 2 ชั้นของรถเข็น ทุกครั้งที่นำผู้ป่วยขึ้นบนรถเข็น iMOVE

 

4.ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ และควรใช้ผ้าเช็ดเมื่อรถเข็นเปียกน้ำ

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย