นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า - รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยกตัวผู้ป่วย อาบน้ำนั่งถ่าย อเนกประสงค์ iMOVE

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อใช้งานไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วใน ข้อแนะนำก่อนการซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. บริษัทจะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 

1.1 บริษัทรับเปลี่ยน/คืนในกรณีที่สินค้าชำรุด บกพร่องจากการผลิต หรือ เสียหายจากการจัดส่ง

 

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยน/คินสินค้า
 

2.1 เนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขอนามัยของสินค้า สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน โดยลูกค้าต้องแจ้งความจำนงค์และเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทว่าต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับสินค้า

 

2.2 สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน

 
 
3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

4. ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมธนาคารในกรณีที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต

 

5. ในการเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าในราคาที่เท่ากัน หรือต่ำกว่าค่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยทางบริษัทจะไม่ทอนเงินส่วนต่างคืน

 

6 หากบริษัทเห็นสมควรในการคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (restock fee) จำนวน 10% ของราคาสินค้า ให้กับบริษัทก่อนทำการคืนสินค้า

สินค้าที่งดรับคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 

1. สินค้าลดราคา เคลียร์แลนซ์เซล

 

2. ของแถม หรือ อุปกรณ์เสริมที่ไปกับสินค้า

 

3. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนการจัดส่งสินค้า โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า
ในเวลาทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

โทร : 065-951-6509

LineID : @imove

Email : imovepatientlift@gmail.com

ขั้นตอนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าแจ้งเหตุผล และรับทราบเงือนไข โดยติดต่อทาง LineID : @imove

 

1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ พร้อมเหตุผลการคืนสินค้า

 

2. ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

ช่องทางการคืน/เปลี่ยนสินค้า

ศูนย์รวมรถวีลแชร์ iMOVE
75 ซอยเพชรเกษม63/4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 065-951-6509

การคืนเงิน

ในกรณที่ลูกค้าชำระด้วยค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หลังจากบริษัท ฯ ได้รับสินค้า
คืนแล้ว บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ
และหลังจากนั้นธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร ในกรณที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า
โดยการเก็บเงินปลายทาง , โอนชำระ หรือ Internet banking – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า

 

หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาใดๆ
โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า ในเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

โทร : 065-951-6509

LineID : @imove

Email : imovepatientlift@gmail.com

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย