คำถามที่พบบ่อย - รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยกตัวผู้ป่วย อาบน้ำนั่งถ่าย อเนกประสงค์ iMOVE

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1.รถเข็นเคลื่อนย้าย1.ผู้ป่วย iMOVE สามารถปรับระดับได้ระหว่างที่มีผู้ป่วยนั่งอยู่หรือไม่

ตอบ ไม่
ต้องปรับระดับความสูงได้เมื่อไม่มีผู้ป่วยนั่งบนรถเข็น

2.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในรถยนต์ได้หรือไม่

ตอบ ไม่
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE ไม่สามารถเข็นผู้ป่วยเข้าไปบนที่นั่งของรถยนต์ได้ เนื่องจากไม่มีเนื้อที่ว่างด้านซ้ายและขวาของที่นั่ง จึงทำให้ที่นั่งและพนักพิงของรถเข็น iMOVE ไม่สามารถเปิดออกได้

3.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE มีความสูงเท่าไร

ตอบ ที่นั่งของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถปรับสูงต่ำได้ 11 ระดับ (43 – 64 เซนต์)

4.ที่นั่งของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE มีขนาดเท่าไร

ตอบ ที่นั่งของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE มีขนาด 47 เซนต์ ลึก 40 เซนต์ (ความกว้างระหว่างที่วางแขน 2 ข้าง 43 เซนต์)

5.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE น้ำหนักเท่าไรและสามารถขนย้ายไปใช้นอกสถานที่ได้หรือไม่

ตอบ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE มีน้ำหนัก 18 กก. สามารถถอดชิ้นส่วนและขนย้ายไปใช้นอกสถานที่ได้

6.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถใช้เข้าห้องน้ำอาบน้ำได้หรือไม่

ตอบ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถใช้เข้าห้องน้ำอาบน้ำได้

7.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามาถใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายได้หรือไม่

ตอบ ได้

8.ตัวรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถป้องกันสนิมหรือไม่

ตอบ ตัวรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย iMOVE สามารถป้องกันสนิมได้ โครงสร้างทำจากคาร์บอน สตีล เคลื่อบวัสดุ PP 2.0 mm มีคุณสมบัติป้องกันสนิม

9.มีพนักงานมาสาธิตการใช้งานให้หรือไม่

ตอบ ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพ หรือ ปริมณฑล จะมีพนักงานไปสาธิตการใช้งานถึงบ้านลูกค้า ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจะไม่มีพนักงานไปสาธิต ลูกค้าสามารถดูวิธีการใช้งานได้ในคู่มือ และมีวิดีโอสาธิตการใช้งาน

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย